CHUYÊN MỤC

TINH HOA SẢN VẬT GIA LAI

12/09/2019

 Sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản vật Việt thành hàng hóa có giá trị cao, góp sức phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai biên tập và phát hành chuyên san “Tinh hoa sản vật Gia Lai” nhằm hỗ trợ các địa phương trong tỉnh quảng bá giá trị các sản vật đã và đang dự kiến bảo hộ sở hữu trí tuệ; kết nối doanh nghiệp với vùng nguyên liệu; xúc tiến thương mại tới người tiêu dùng ở trong và ngoài nước… 

Bạn đọc kính mến,
        Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng, có lịch sử hình thành, dựng xây và phát triển, tích tụ lâu đời thành nhiều "Tinh hoa sản vật". Việc phát triển tài sản trí tuệ, tạo dựng các thương hiệu sản phẩm đóng vai trò quan trong việc đưa sản vật Việt thành hàng hoá có giá trị cao, góp sức phát triển kinh tế -xã hội của địa phương và đất nước. Được lãnh đạo tỉnh quan tâm gợi mở, giao Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai biên tập và phát hành chuyên san "Tinh hoa sản vật Gia Lai - năm 2018" nhằm khơi dậy, định hướng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh phát triển, quảng bá giá trị các sản vật đã và đang dự kiến bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối sản vật với người tiêu dùng, doanh nghiệp với vùng nguyên liệu, quảng bá xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
        Nhằm đáp ứng các mục tiêu trên, lần đầu tiên ấn phẩm đặc biệt này được cập nhật danh mục kèm mô tả sơ tổng quan về một số tinh hoa sản vật của các địa phương Gia Lai đã và đang được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Ấn phẩm trình bày dưới hình thức đồ hoạ sinh động, giới thiệu địa danh, môi trường tự nhiên xã hội nơi tinh hoa sản vật kết tụ hình thành, dữ liệu ấn phẩm còn được kết nối tới cơ sở dữ liệu của tất cả các huyện, thị xã, thnafh phố trên địa bàn tỉnh để thông tin rộng rãi, phát triển, bổ sung kịp thời, kết nối hữu cơ giữa tinh hoa sản vật địa phương với du khách, doanh nhân và thị trường. Bên cạnh đó, ấn phẩm đã và sẽ cung cấp các bài viết phân tích từ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, lãnh đạo và người dân địa phương về các giá trị đặc trưng vốn có, các chính sách, phương thức, mô hình phát triển sản vật thành hàng hoá có giá trị bền lâu.
        Góp phần vào thành công ra mắt ấn phẩm "Tinh hoa sản vật Gia Lai - năm 2018" này có sự đóng góp chung của các bạn. Đặc biệt chung tôi nhận được sự gợi mở định hướng của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, việc giới thiệu, bình tuyển của lãnh đạo và người dân địa phương nơi đang lưu truyền, phát triển các sản vật. Tuy nhiên, với những hạn chế về thời gian, dung lượng, năng lực tư duy tổng hợp và trong khuôn khổi lần đầu tiên ra mắt ấn phẩm này chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót không thể tránh khỏi. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của quí vị về nội dung, hình thức, các thông tin phong phú, giá trị về nhiều tinh hoa sản vật Gia Lai để cùng chúng tôi hoàn thiện trong những lần xuất bản sau.
      Trân trọng cảm ơn!
                                                                                  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIA LAI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png