CHUYÊN MỤC

BẢNG PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ

08/07/2019

...

Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)

Thỏa ước về Phân loại sáng chế quốc tế được ký kết ngày 24/03/1971 tại Hội nghị ngoại giao các nước thành viên Công ước Paris về Bảo hộ quyền SHCN tổ chức tại Strasbourg (Cộng hòa Pháp).

Phân loại sáng chế quốc tế là công cụ để phân loại sáng chế và giải pháp hữu ích một cách thống nhất trên phạm vi thế giới, và là công cụ tra cứu có hiệu quả, giúp nhanh chóng tìm ra những bản mô tả sáng chế thích hợp phục vụ cho việc đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo của một giải pháp kỹ thuật, cũng như để xác định tình trạng kỹ thuật của một vấn đề cụ thể. Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều đã sử dụng phân loại sáng chế quốc tế, mặc dù có một vài nước vẫn dùng phân loại sáng chế quốc gia nhưng cũng vẫn ghi cả chỉ số phân loại sáng chế quốc tế tương ứng trên tư liệu sáng chế của mình. Nhờ đó mà việc tra cứu tư liệu sáng chế của các nước trở nên đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây khi mỗi nước sử dụng phân loại sáng chế quốc gia riêng.

Phân loại sáng chế quốc tế được một Hội đồng chuyên gia về IPC tiến hành sửa đổi thường kỳ và do đó, một phiên bản mới của Phân loại sáng chế quốc tế sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01 hàng năm.

Bảng Phân loại sáng chế quốc tế phiên bản 2019.01 có thể tải về tại đây.

              PHỤ LỤC 1. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN A.PDF   

  PHỤ LỤC 2. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN B (B01-B43).PDF             

  PHỤ LỤC 3. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN B (B44-B99).PDF             

  PHỤ LỤC 4. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN C (C01-C07).PDF             

  PHỤ LỤC 5. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN C (C08-C99).PDF             

  PHỤ LỤC 6. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN D.PDF 

  PHỤ LỤC 7. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN E.PDF 

  PHỤ LỤC 8. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN F.PDF  

  PHỤ LỤC 9. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN G.PDF 

                PHỤ LỤC 10. BẢNG PHÂN LOẠI IPC 2019.01 PHẦN H.PDF

(Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, http://www.noip.gov.vn)

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png