CHUYÊN MỤC

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư ngành tiêu Gia Lai”

05/04/2015

Sáng ngày 01/4/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư ngành tiêu Gia Lai” do ThS. Hồ Phước Thành làm chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai. 

Đề tài sẽ được triển khai trong 1 năm (4/2015-12/2015) với kinh phí 400 triệu đồng nhằm xác định và khai thác lợi thế các tiềm năng về giống, đất đai, khí hậu, chế biến, quản lý dịch hại tổng hợp, biện pháp kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và nhu cầu thị trường (đặc biệt là thị trường xuất khẩu), với sự hỗ trợ của Nhà nước và các doanh nghiệp để phát triển ngành tiêu bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, sản phẩm tiêu đạt các chứng nhận có hiệu quả. Cụ thể, các thành viên thực hiện đề tài sẽ tiến hành đánh giá thực trạng phát triển ngành tiêu Gia Lai giai đoạn 2005-2014; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ngành tiêu; Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững ngành tiêu Gia Lai.
Hội đồng xét duyệt đánh giá cao đề cương chi tiết đề tài, nội dung nhóm nghiên cứu đưa ra và phương pháp nghiên cứu là phù hợp với nội dung đề ra; Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài rất có năng lực nghiên cứu. Hội đồng thống nhất với 3 mục tiêu cụ thể và 8 nội dung đề tài đề ra. Ngoài ra, Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện một số điều chỉnh sau: Chỉnh lại tên đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững ngành tiêu ở Gia Lai”; Viết gọn lại mục tiêu tổng quát; Mở rộng phạm vi nghiên cứu đề tài ra các huyện Mang Yang, Đăk Đoa; Lưu ý việc gọi tên các phương pháp nghiên cứu… Kết quả xét duyệt của đề tài đạt 72,4 điểm và được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu./.
Anh Văn – Ngọc Anh
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png