CHUYÊN MỤC

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Lịch sử phát triển và văn hoá vùng An Khê, Gia Lai”

05/04/2015

Chiều ngày 01/4/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Lịch sử phát triển và văn hoá vùng An Khê, Gia Lai”. Ông Nguyễn Hùng Vỹ làm chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì là Ủy ban nhân dân thị xã An Khê. 

Đề tài sẽ được triển khai trong 2 năm (2015-2016) với kinh phí 550 triệu đồng nhằm nghiên cứu có tính hệ thống quá trình hình thành và phát triển kinh tế -xã hội, văn hoá của vùng đất An Khê từ thế kỷ XVII đến nay. Cụ thể, đề tài tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, không gian địa lý vùng đất An Khê – Tây Sơn Thượng Đạo xưa; Xã hội cư dân bản địa với tộc người Bahnar và những lớp cư dân Việt – Kinh đầu tiên đến vùng Tây Sơn Thượng Đạo; Không gian văn hoá An Khê, bao gồm những nét văn hoá đặc trưng của cư dân bản địa, cư dân Việt – Kinh , văn hoá vật thể và phi vật thể...
Hội đồng xét duyệt đánh giá việc triển khai đề tài là cần thiết và đề tài sẽ có giá trị cao nếu hoàn thành. Hội đồng cơ bản thống nhất với mục tiêu cụ thể như đề cương đã nêu và đề nghị cơ quan chủ trì cùng chủ nhiệm đề tài thực hiện một số điều chỉnh sau: Chỉnh lại tên đề tài thành “Lịch sử và văn hoá An Khê, Gia Lai”; Tránh sự trùng lặp với các nghiên cứu đã có; Mục tiêu tổng quát cần viết gọn lại; Bổ sung khái quát về cư dân bản địa, phong trào Tây Sơn cần viết gọn hơn; Làm rõ phạm vi nghiên cứu của đề tài; Nội dung cần phân rõ thành hai phần là lịch sử và văn hoá, phân rõ các giai đoạn theo hai mảng; Cần điều chỉnh lại thứ tự và trình bày rõ từng phương pháp nghiên cứu; Mời thêm chuyên gia văn hoá và lịch sử để thực hiện đề tài; Kinh phí tỉnh cấp 400 triệu, huyện đối ứng 150 triệu… Kết quả xét duyệt của đề tài đạt 76,7 điểm và được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu./.
Anh Văn - Mỹ Hằng
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png