CHUYÊN MỤC

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị sử thi của tộc người Bahnar ở Gia Lai qua hình thức truyện tranh”

06/04/2015

Chiều ngày 02/4/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị sử thi của tộc người Bahnar ở Gia Lai qua hình thức truyện tranh”. Bà Nguyễn Thị Thu Loan làm chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì là Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. 

Đề tài sẽ được triển khai trong 2 năm (2015-2016) với kinh phí 350 triệu đồng nhằm thông qua hình thức truyện tranh đưa sử thi – một loại hình văn hoá phi vật thể phong phú, độc đáo của tộc người Bahnar vào đời sống được nhiều hơn. Cụ thể, đề tài chuyển thể một số nội dung đặc sắc trong sử thi Bahnar thành những truyện tranh nhằm giúp người đọc dễ hiểu, dễ nhớ; Tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả biết đến nhiều sử thi tiêu biểu của tộc người Bahnar ở Gia Lai; Tăng thêm niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, bảo tồn văn hoá phi vật thể trong đó có sử thi; Làm phong phú thêm những sản phẩm văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần, mang lại những giá trị thiết thực cho con người.
Hội đồng xét duyệt đánh giá việc triển khai đề tài là cần thiết và nhất trí với 4 nội dung đề cương đề ra. Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì cùng chủ nhiệm đề tài thực hiện một số điều chỉnh sau: Bỏ từ “tộc” trong tên đề tài; viết gọn lại mục tiêu cụ thể của đề tài; Phạm vi nghiên cứu ngoài 5 sử thi đã đề cập trong đề cương, có thể lấy sử thi Giông trong Yuăn để bổ sung; Bổ sung phong cách vẽ khi chuyển thể 10 truyện trong sử thi thành 10 truyện tranh; Chưa nêu rõ đối tượng phục vụ; Phần tổng quan phải có khái quát về sử thi Bahnar và các sử thi được lựa chọn, bổ sung các hình thức chuyển thể sử thi hiện có; Cách tiếp cận của đề tài là thể hiện sử thi Bahnar bằng truyện tranh và cần diễn giải các phương pháp nghiên cứu; Tổ chức thực hiện cần bổ sung 2 chuyên gia về sử thi… Kết quả xét duyệt của đề tài đạt 75,7 điểm và được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu./.
Anh Văn – Mỹ Hằng
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png