CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 91 đề tài
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Mã đề tài Tên đề tài Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
KC- GL- 01(2011) Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý GIS xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, phân vùng khí hậu thủy văn tỉnh Gia Lai. Khí tượng - Thủy văn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên
KC- GL- 02(2011) Hệ thống điều hành trực tuyến trong công tác quản lý hành chính của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Gia Lai. Công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai
Mã số KC- GL- 03(2011) Chuyển giao công nghệ xây dựng hầm Biogas bằng nhựa Composite tại tỉnh Gia Lai Ứng dụng công nghệ xây hầm Biogas Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Gia Lai
Mã số KC- GL- 10(2011) Những giải pháp tiết kiệm điện trong các cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu công nghiệp Trà Đa Điện Sở Công Thuơng
Mã số KC- GL- 04(2011) Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất giống lúa lai hai dòng tại tỉnh Gia Lai Trồng trọt Viện nghiên cứu Lúa Trường ĐH Nông nghiệp HN
Mã số KC- GL- 05(2011) Xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè tại hồ KaNak, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai Thủy sản UBND huyện Kbang
Mã số KX- GL- 06(2011) Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực thực hiện pháp lệnh dân chủ xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai. Văn hóa xã hội Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.
Mã số KC- GL- 07(2011) Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai Trồng trọt - Chăn nuôi Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ
Mã số KX- GL- 08(2011) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai. Văn hóa xã hội Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Mã số KX- GL- 09(2011) Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai Văn hóa xã hội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png