CHUYÊN MỤC

Lấy ý kiến về việc thực hiện văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Cồng nghệ tỉnh Gia Lai 09/12/2022
Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030" 09/12/2022
Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/12/2022
Quyết định Số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ 01/03/2022
Quyết định 66/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/10/2006 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai 31/12/2019
Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai 25/05/2016
Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/05/2015
Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/08/2011
Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Ban hành quy chế hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/12/2007
QUYẾT ĐỊNH 01/2006/QĐ-UBND ngày 09/01/2016 của UBND tỉnh Về việc thành lập Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ 01/09/2006
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png