CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn 142/SKHCN-KHTC

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

02/03/2020

Báo cáo 28/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

26/02/2020

Báo cáo 17/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả mua sắm tập trung năm 2019

17/02/2020

Báo cáo 11/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư công tháng 1 năm 2020

21/01/2020

Quyết định 96/QĐ-BQL

Phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: cung cấp lắp đặt máy Photocopy

17/07/2019

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png