CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 102/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thí điểm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng điện tử ISO điện tử 9001:2015

15/06/2020

Quyết định 530/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư cua r tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020

29/08/2019

Quyết định 111/QĐ-SKHCN

Quyết định phe duyệt dự toán: Mua sẵm bổ sung trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm (cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc quyền quản lý)

11/07/2019

Quyết định Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định 569/QĐ-UBND

23/05/2018

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng khu thử nghiệm kiểm định trong tiêu chuẩn đo lường chất lượng

14/03/2017

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định phe duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mỏ rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

14/03/2017

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png