CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 40/QĐ-SKHCN

QĐ 40 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Mua sắm trang phục và một số vật dụng của người dân tộc thiểu số"

21/02/2020

Quyết định 98/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục Mua sắm bổ sung trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa

07/06/2019

Quyết định 1069/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Đầu tư mở rộng khả năng thử nghiệm, kiểm định trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng"

26/10/2018

Quyết định 601/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình "Đầu tư phát triển giống cây trồng - vật nuôi và khu thử nghiệm, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai" Hợp phần 2: Đầu tư khu thực nghiệm - Úng dụng KH&CN đợt 1.

05/06/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png