CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 102/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thí điểm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng điện tử ISO điện tử 9001:2015

15/06/2020

Thông báo 305/SKHCN-VP

Thông báo mời nộp hồ sơ nhận thầu tư vấn

13/04/2020

Công văn 142/SKHCN-KHTC

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

02/03/2020

Báo cáo 28/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

26/02/2020

Quyết định 40/QĐ-SKHCN

QĐ 40 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Mua sắm trang phục và một số vật dụng của người dân tộc thiểu số"

21/02/2020

Báo cáo 17/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả mua sắm tập trung năm 2019