CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Hợp đồng 04/HĐ-SKHCN

Hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở - Nhiệm vụ xây dựng phương pháp thử nghiệm phân tích 6 chỉ tiêu vi sinh vật

28/04/2022

Quyết định 102/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thí điểm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng điện tử ISO điện tử 9001:2015

15/06/2020

Thông báo 305/SKHCN-VP

Thông báo mời nộp hồ sơ nhận thầu tư vấn

13/04/2020

Công văn 142/SKHCN-KHTC

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019

02/03/2020

Báo cáo 28/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

26/02/2020

Quyết định 40/QĐ-SKHCN

QĐ 40 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Mua sắm trang phục và một số vật dụng của người dân tộc thiểu số"

21/02/2020

Báo cáo 17/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả mua sắm tập trung năm 2019

17/02/2020

Báo cáo 11/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư công tháng 1 năm 2020

21/01/2020

Quyết định 530/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư cua r tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020

29/08/2019

Quyết định 96/QĐ-BQL

Phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: cung cấp lắp đặt máy Photocopy

17/07/2019


|<<1 2>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png