CHUYÊN MỤC

Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

03/04/2017

      Nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng ba âm lịch); thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo nh­ư sau:
          1. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng ba âm lịch), tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc 01 ngày vào thứ Năm, ngày 06/4/2017.
          2. Thủ tr­ưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, lực l­ượng vũ trang, ngư­ời lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ lễ.
           - Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trư­ớc, trong và sau ngày nghỉ lễ.
          3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và các ph­ương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đư­a tin, tuyên truyền rộng rãi chủ trương này.
           Nhận đư­ợc Thông báo này, yêu cầu Thủ trư­ởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã triển khai thực hiện./.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png