CHUYÊN MỤC

Tuyên truyền tham dự cuộc thi viết "Gương người tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc" tỉnh Gia Lai lần thứ IV"

12/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 2516/KH-SNV, ngày 18/11/2022 của Sở Nội vụ ban hành về tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai lần thứ IV (năm 2022-2023).

Để Cuộc thi đạt kết quả theo kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023). 
Thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai lần thứ IV (năm 2022-2023).
- Thời gian tiếp nhận bài dự thi: đến hết ngày 20/5/2023, thời gian chấm thi từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 01/6/2023.
- Các địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi:
+ Đối với loại hình báo viết: Gửi về Báo Gia Lai (địa chỉ: 2A Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc qua địa chỉ Email: chebanbgl2014@gmail.com.
+ Đối với loại hình báo nói, báo hình: Gửi về Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai (địa chỉ: 01 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc qua địa chỉ Email: hoagianggtv@gmail.com.
Bên cạnh các giải thưởng theo cơ cấu, thể lệ quy định. Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các địa phương, đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất; tác phẩm của tác giả tham gia cuộc thi lớn tuổi nhất; tác phẩm của tác giả tham gia cuộc thi nhỏ tuổi nhất; giải thưởng cho những tác giả hoặc nhóm tác giả không chuyên nhưng tích cực tham gia cuộc thi và có bài viết tốt nhất; giải thưởng cho những tác giả hoặc nhóm tác giả phản ánh những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác, lao động, sản xuất và đời sống, có ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng, xã hội.
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png