CHUYÊN MỤC

Tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 năm 2019

22/08/2018

         Thực hiện Quyết định số 2291/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ hàng năm định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, cụ thể như sau:
          1. Danh mục các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019:
          Các hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ có tên trong danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định số 2291/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm 22 nhiệm vụ. Danh mục nhiệm vụ có trong file đính kèm thông báo này.
          2. Thành phần hồ sơ
          a) Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ:
          Thuyết minh nhiệm vụ áp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN (tại file đính kèm);
          Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụáp dụng theo Mẫu C2.1a-TMHT quy định tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN (căn cứ xây dựng Dự toán tại file đính kèm);
          Bản giải trình, cam kết, biên bản thỏa thuận, giấy xác nhận và các tài liệu khác chứng minh việc đáp ứng điều kiện đối với tổ chức tham gia Đề án 844 theo quy định tại Mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ(danh mục tài liệu tại file đính kèm).
          b) Phương thức nộp hồ sơ:
          Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ bao gồm:
  • Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2011, cỡ chữ 14;
  • Một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang hoặc thẻ nhớ USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
  • Tên nhiệm vụ đăng ký thực hiện (Chính xác theo Danh mục nêu ở mục 1);
  • Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;
  • Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
          3. Địa điểm nộp hồ sơ
Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ:
          Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia
          Phòng 1114, trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ
          Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
          4. Thời hạn nhận hồ sơ:
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 17h00 ngày 17/9/2018.
Ngày nhận hồ sơ là ngày đóng dấu đến của Văn phòng các Chương trình khoa học và côngnghệ quốc gia hoặc dấu đến của Văn thư Bộ Khoa học và Công nghệ.
Các File đính kèm

1. Danh mục các nhiệm vụ thuộc đề án 844: Tải tại đây
2
. Mẫu thiết minh nhiệm vụ hằng năm: Tải tại đây
3. Căn cứ xây dựng dự toán: Tải tại đây
4. Danh mục tài liệu chứng minh: Tải tại đây
5. Mẫu lý lịch khoa học: Tải tại đây
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png