CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

26/11/2018

Tên nhiệm vụ: Xây dựng đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Mã số: [KHGL – 09 -17]

Tổng kinh phí: 1.000.000.000 đồng.
Kinh phí SNKH: 1.000.000.000 đồng
Thời gian thực hiện: 2017-2018
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
      + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
+ Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Thị Ngọc Dung
 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Ghi chú
1 Bùi Thị Ngọc Dung Chủ nhiệm đề tài  
2 Nguyễn Tuấn Anh Thư ký đề tài  
3 Nguyễn Chí Trung Thành viên  
4 Hoàng Công Mệnh Thành viên  
5 Bùi Văn Hùng Thành viên  
6 Phạm Như Duy Thành viên  
7 Đỗ Minh Hiếu Thành viên  
8 Đào Thị Lan Hương Thành viên  
9 Nguyễn Thanh Bình Thành viên  
10 Lưu Thị Tho Thành viên  
 
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 12 năm 2018
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
   1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo tổng hợp   X     X  
2 Bản đồ hiện trạng các khu và vùng NNƯDCNC tỷ lệ 1/50.000   X     X  
3 Bản đồ quy hoạch các khu và vùng NNƯDCNC đến năm 2025, định hướng 2035 tỷ lệ 1/50.000   X     X  
4 Báo cáo thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh nói chung và sản xuất NNƯDCNC nói riêng.   X     X  
5 Báo cáo đề xuất hướng phát triển các khu, vùng và doanh nghiệp NNƯDCNC của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.   X     X  
6 Báo cáo đề xuất các giải pháp về KHCN và chính sách để triển khai đề án trong thực tiễn.   X     X  
7 Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.   X     X  
8 02 Bài báo   X     X  
 
 
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ
- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở khoa học để UBND tỉnh Gia Lai ban hành chính sách thúc đẩy phát triển NNUDCNC:
+ Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành các khu NNƯDCNC.
+ Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành các vùng NNƯDCNC.
+ Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành các doanh nghiệp NNƯDCNC.
+ Làm căn cứ để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất NNƯDCNC của tỉnh.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn                                          X
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png