CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ

25/07/2018

Tên nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá triển vọng thành lập công viên địa chất toàn cầu.

Mã số: KHGL-07-16

Tổng kinh phí: 991 tr.đ.
Kinh phí SNKH: 991 tr.đ
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2017 đến tháng 4/2018
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
      + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
+ Chủ nhiệm nhiệm vụ: ông Trần Tân Văn
 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Ghi chú
1 PGS.TS. Trần Tân Văn Chủ nhiệm đề tài  
2 KS. Nguyễn Quốc Tuấn Thư ký đề tài  
3 TS. Nguyễn Đại Trung Thành viên chính  
4 ThS. Phạm Hiển Quang Thành viên  
5 CN. Nguyễn Minh Châu Thành viên  
6 KS. Nguyễn Xuân Quang Thành viên  
7 TS. Trịnh Xuân Hòa Thành viên  
8 ThS. Hồ Tiến Chung Thành viên  
9 ThS. Đỗ Thị Yến Ngọc Thành viên  
10 TS. Nguyễn Thị Kim Vân Thành viên  
 
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 8 năm 2018
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo tổng kết đề tài “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá triển vọng thành lâp công viên địa chất toàn cầu   X     X     X  
2 Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu   X     X     X  
3 Báo cáo “Khảo sát, đánh giá, xếp hạng các loại hình di sản địa chất ở Gia Lai   X     X     X  
4 Báo cáo “Khảo sát, đánh giá, xếp hạng di sản hang động - thác nước tại Gia Lai   X     X     X  
5 Báo cáo “Đánh giá các đặc điểm về văn hóa, địa văn hóa, đa dạng sinh học trong khu vực nghiên cứu và xếp hạng di sản (kèm theo bản đồ và hình ảnh tư liệu   X     X     X  
6 Báo cáo “Đánh giá triển vọng thành lập Công viên địa chất toàn cầu tại tỉnh Gia Lai   X     X     X  
7 Bản đồ địa chất CVĐC Gia Lai tỷ lệ 1:200.000   X     X     X  
8 Bản đồ địa mạo CVĐC Gia Lai tỷ lệ 1:200.000   X     X     X  
9 Bản đồ di sản địa chất CVĐC Gia Lai tỷ lệ 1:200.000   X     X     X  
10 Bản đồ phân bố hang động/thác nước CVĐC Gia Lai tỷ lệ 1:200.000   X     X     X  
11 Bản đồ phân bố các di sản văn hóa (tích hợp với các giá trị di sản khác) ở CVĐC Gia Lai tỷ lệ 1:200.000   X     X     X  
12 Sơ đồ ảnh vệ tinh CVĐC Gia Lai tỷ lệ 1:50.000   X     X     X  
13 Sơ đồ độ cao số CVĐC Gia Lai tỷ lệ 1:50.000   X     X     X  
14 Bản vẽ bình đồ, sơ đồ, mặt cắt một số hang động/thác nước tiêu biểu   X     X     X  
15 Bộ cơ sở dữ liệu DSĐC và CVĐC Gia Lai trong các phần mềm chuyên dụng.   X     X     X  
16 Bài báo khoa học (03 bài)   X     X       X
17 Đào tạo 01 Thạc sỹ   X     X       X
18 USB lưu trữ kết quả đề tài   X     X     X  
 
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
Đóng góp vào việc xây dựng các phương pháp nghiên cứu và xác lập các tiêu chí cho Di sản địa chất tại Việt Nam và thế giới,
Điều tra, đánh giá DSĐC và các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, sinh học… xác định tiềm năng thành lập CVĐC là một vấn đề nghiên cứu còn rất mới và đang rất được chú ý tới ở nước ta
Lần đầu tiên các giá trị di sản nằm trong diện tích dự kiến xây dựng CVĐC Gia Lai được điều tra, nghiên cứu và đánh giá một cách tổng thể theo các tiêu chí của UNESCO,
            Đề tài đã có nhiều phát hiện về các giá trị di sản địa chất, địa mạo, địa văn hóa, đặc biệt là các di sản miệng núi lửa cổ, thác nước và đá trong khu vực nghiên cứu.
            Hiệu quả về kinh tế xã hội:
            Kết quả đề tài góp phần quan trọng trong việc quy hoạch và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai,
Góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai nói chung và dân cư trong khu vực có các Di sản Địa chất nói riêng. Từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cảnh quan đối với cộng đồng dân cư trong khu vực.
            Kết quả của Đề tài giúp tỉnh Gia Lai nắm rõ một số điểm Di sản địa chất điển hình để khoanh vùng, bảo tồn, và phát huy giá trị làm cho du lịch tỉnh Gia Lai tăng giá trị, có nhiều điểm du lịch đáng để tham quan.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn                                   X
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png