CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá hiệu quả diệt ổ bọ gậy nguồn muỗi Aedes truyền vi rút Dengue và Zika của chế phẩm sinh học được chiết xuất từ phế phẩm vỏ cứng hạt điều và vỏ quả chanh tại cộng đồng tỉnh Gia Lai”.

11/10/2022

Mã số KHGL - 09 - 19I. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả diệt ổ bọ gậy nguồn muỗi Aedes truyền vi rút Dengue và Zika của chế phẩm sinh học được chiết xuất từ phế phẩm vỏ cứng hạt điều và vỏ quả chanh tại cộng đồng tỉnh Gia Lai.

1.2. Mã số:  KHGL - 09 - 19

1.3. Kinh phí thực hiện:                               1.950 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    1.900 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác:                                  50 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022.
1.5 Tổ chức chủ trì:  Viện Nghiên cứu sức khỏe và phát triển giáo dục Tây Nguyên.
1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Thị Kim Huệ. 
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
Số
TT
Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 Phùng Thị Kim Huệ Tiến sĩ, chủ nhiệm đề tài Viện Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển giáo dục Tây Nguyên
2  Hồ Viết Hiếu Thạc sỹ, thư ký đề tài Trường Đại học Duy Tân; Viện Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển giáo dục Tây Nguyên
3 PGS.TS.BS. Triệu Nguyên Trung Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ, thành viên chính Viện Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển giáo dục Tây Nguyên
4 Phạm Thị Khoa Phó Giáo sư, Tiến sĩ,  thành viên chính Công ty Cổ phần Dịch vụ khoa học về côn trùng Hà Nội; Viện Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển giáo dục Tây Nguyên
5 Lê Thành Đô Tiến sĩ,  thành viên chính Trường Đại học Duy Tân
6 Lê Dũng Sỹ Bác sỹ,  thành viên chính Viện Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển giáo dục Tây Nguyên.
7 Lê Sĩ Cẩn Thạc sỹ, Bác sĩ,   thành viên chính Sở Y tế tỉnh Gia Lai
8 Hoàng Hà Tiến sĩ, Bác sĩ,   thành viên chính Trường Đại học Duy Tân
9 Hồ Ngọc Gia Thạc sỹ, Bác sĩ,   thành viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai
10 Phan Vũ Hổ Thạc sỹ, Bác sĩ,   thành viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai
 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 10 năm 2022
2.2 Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.
Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, mã số KHGL - 09 - 19
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png