CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp công nghệ thủy - lâm kết hợp..."

15/07/2021

Nghiên cứu giải pháp công nghệ thủy - lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba tỉnh Gia Lai nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu.

Mã số KHGL-03-18I. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thủy - lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba tỉnh Gia Lai nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu.

1.2. Mã số:  KHGL-03-18

1.3. Kinh phí thực hiện:                               1.750 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    1.750 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác:                                    0 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2021.
1.5 Tổ chức chủ trì:  Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình.          
1.6. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Tuất
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
 
Số
TT
Họ và tên Chức danh  khoa học, học vị Cơ quan công tác
  1.  
Lê Văn Tuất Thạc sỹ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  1.  
Phùng Ngọc Trường Thạc sỹ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  1.  
Đỗ Quý Mạnh Tiến sĩ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  1.  
Đinh Chỉ Giang Thạc sỹ Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới
  1.  
Lê Văn Quy Thạc sỹ Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
  1.  
Lê Ngọc Cương Thạc sỹ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  1.  
Trần Thị Lợi Thạc sỹ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  1.  
Lê Văn Linh Thạc sỹ Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
  1.  
Kiều Văn Nhâm Kỹ sư Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  1.  
Đặng Ngọc Bích Thạc sỹ Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 8 năm 2021
2.2 Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.
Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, mã số KHGL-03-18

Kèm theo: Bao cao ket qua tu danh gia ket qua thuc hien nhiem vu
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png