CHUYÊN MỤC

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

06/01/2021

“Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Mối đen (Xerula radicata) tại Trại sản xuất-Khu thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai”

I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ “Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Mối đen (Xerula radicata) tại Trại sản xuất-Khu thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai”.
2. Tổng kinh phí: 540.000.000 đồng (năm trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó:
+ Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN: 540.000.000 đồng (năm trăm bốn mươi triệu đồng).
+ Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đồng.
- Phương thức khoán chi: khoán từng phần
 Trong đó: + Kinh phí không khoán: 186.900.000 đồng.
                 + Kinh phí khoán: 353.100.000 đồng.
3. Thời gian thực hiện: năm 2020.
4. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ
- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thiều Thảo Minh.
5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu
- Thời gian: Dự kiến tháng 01 năm 2021.
- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Nội dung của nhiệm vụ
1.1. Nội dung 1: Xác định môi trường nhân giống sản xuất (giống cấp 2).
1.2. Nội dung 2: Xác định môi trường cho quả thể tối ưu.
1.3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm mối đen
1.4. Nội dung 4: Xử lý bả thải nuôi trồng nấm làm phân bón hữu cơ.
2. Sản phẩm đã hoàn thành
- Báo cáo thí nghiệm khảo sát chọn môi trường tối ưu trong nhân giống sản xuất (giống cấp 2).
- Báo cáo thí nghiệm khảo sát môi trường tối ưu cho năng suất quả thể.
- 01 quy trình nhân giống và nuôi trồng nấm mối đen phù hợp tại địa phương.
- Mô hình nuôi trồng nấm mối đen quy mô 10.000 bịch phôi (diện tích mô hình tương đương 100 m2, sản lượng 200 kg quả thể nấm tươi).
- 3.000 kg phân bón hữu cơ từ bã thải trồng nấm.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
3. Hiệu quả  kinh tế – xã hội của nhiệm vụ
Việc xây dựng thành công mô hình nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại Trại sản xuất – Khu thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai góp phần bổ sung thêm các quy trình kỹ thuật trồng nấm mới đem lại năng suất, chất lượng cao.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, mô hình nuôi trồng nấm sẽ được duy trì và phát triển để tạo ra sản phẩm nấm mối đen tươi là món ăn ngon và bổ dưỡng, phục vụ cho nhu cầu của thị trường tại địa phương.
Ngoài ra, mô hình nuôi trồng nấm mối đen của nhiệm vụ còn có thể được sử dụng để nuôi trồng được nhiều loại nấm ăn (nấm rơm, mèo, sò, chân dài) và các loại nấm dược liệu khác (linh chi, vân chi, hầu thủ) phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu để duy trì và phát triển Trung tâm.
Phế thải từ việc trồng nấm được xử lý làm phân bón hữu cơ để sử dụng trong việc trồng trọt tại Trung tâm, tiến đến sản xuất phân bón vi sinh cung cấp ra thị trường.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png