CHUYÊN MỤC

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội dân gian trên địa bàn thị xã Ayun Pa”.

14/09/2020

I. Thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội dân gian trên địa bàn thị xã Ayun Pa”.
2. Tổng kinh phí: 350.000.000 đồng, trong đó:
- Hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh: 225.000.000 đồng.
- Kinh phí nguồn đối ứng của thị xã Ayun Pa ngân sách sự nghiệp khoa học từ nguồn hỗ trợ thị xã: 125.000.000 đồng.
- Phương thức khoán chi: khoán từng phần
 Trong đó: + Kinh phí không khoán: 74.000.000 đồng.
                 + Kinh phí khoán: 276.000.000 đồng.
3. Thời gian thực hiện: 07/2019-07/2020.
4. Tổ chức đồng quản lý nhiệm vụ, đơn vị đồng chủ trì nhiệm vụ, đồng chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
- Tổ chức đồng quản lý nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và UBND thị xã Atun Pa tỉnh Gia Lai.
- Đơn vị đồng chủ trì nhiệm vụ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa.
- Đồng chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Mỹ Dung.
Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện:   
STT Họ và tên
 
Tổ chức
công tác
Nội dung,
công việc chính tham gia
Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Dung Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao thị xã  Ayun Pa Đồng Chủ nhiệm NV  
2 Trần Thị Lan Phương Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Đồng Chủ nhiệm NV  
3 Lê Thái Lê Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao thị xã  Ayun Pa Thư ký NV  
4 Trần Thị Bích Hương Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao thị xã  Ayun Pa Thành viên  
5 Nguyễn Đình Sang Trung tâm Văn hóa, Thông  tin và Thể thao thị xã  Ayun Pa Thành viên  
6 Nguyễn Thị Thu Loan Ủy viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai Thành viên
chính
 
7 Ngô Huy Tịnh Hội Văn học  Nghệ thuật  Gia Lai Thành viên  
8 Rơ Chăm Giơih Trí thức Jrai ở thị xã Ayun Pa Thành viên  
9 Hoàng Thị Thanh Hương Ủy viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai Thành viên  
10 Lê Văn An Hội Văn học Nghệ thuật  Gia Lai Thành viên
chính
 
5. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:
- Thời gian: Dự kiến tháng 9 năm 2020
- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Sản phẩm đã hoàn thành
- Báo cáo đánh giá thực trạng về lễ hội ở thị xã Ayun Pa.
- 01 bộ phim.
- 300 tập tài liệu.
- 01 bài báo.
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
2. Hiệu quả của nhiệm vụ trong việc bảo tồn và phát triển giá trị lễ hội truyền thống
Trong nhiều năm qua, ở Gia Lai đã tiến hành phục dựng nhiều lễ hội độc đáo của 2 dân tộc thiểu số tại chỗ là người Jrai, người Bahnar để bảo tồn hoặc nhằm giới thiệu, quảng bá trong các sự kiện văn hóa. Các lễ hội đã được phục dựng như: lễ Mừng chiến thắng, lễ Mừng lúa mới, lễ Mừng năm mới, lễ Mừng nhà rông mới... của người Bahnar, lễ Cầu mưa của người Jrai ở Phú Thiện, lễ Mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Pa. Công trình Nghiên cứu phục dựng một số lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai tại tỉnh Gia Lai - Mà số đề tài: KHGL - 02 - 2015, chủ nhiệm đề tài TS. Trung Thị Thu Thủy đã phục dựng được lễ hội Mừng lúa mới, lễ Cúng nước giọt của người Jrai tại huyện Đức Cơ và huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trên địa bàn Ayun Pa và nhóm Jrai Chor thì chưa có sự khảo sát và phục dựng lễ hội cụ thể nào. Bên cạnh đó, việc làm sách ảnh về lễ hội, có 2 thứ tiếng Jrai – Việt thì chưa ở địa phương nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện. Do vậy, những sản phẩm của nhiệm vụ vừa có nét mới, vừa tạo ra những ích lợi  riêng.
Phim và tập sách ảnh là một loại sản phẩm được thể hiện bằng nhiều hình ảnh, có tiếng và lời Jrai ngắn gọn. Những hình ảnh đẹp, sống động tác động chính vào nhãn quan đem lại nhiều cảm xúc, hứng thú, rất phù hợp với tư duy của người dân tộc thiểu số (người dân tộc thiểu số quen tư duy cụ thể hơn tư duy trừu tượng). Sự tiếp nhận sẽ diễn ra nhanh hơn, hấp dẫn hơn. Người làm công tác tuyên truyền và cả người xem, người đọc đều dễ hiểu, dễ nhớ, có thể dễ dàng thực hiện, làm theo.
Phim và tập sách ảnh không chỉ là phương tiện giải trí mà còn chứa đựng nhiều thông tin, tư liệu về lễ hội, giúp người Jrai Chor thêm tự hào, yêu quý truyền thống văn hóa của mình, tăng thêm ý thức tự bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội. Đây là một phương thức bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội một cách tự nhiên và lâu bền.
Qua phim và tập sách ảnh, người xem, người nghe trong và ngoài thị xã có điều kiện hiểu hơn lễ hội và các giá trị của nhiều loại hình văn hóa dân gian. Nhờ đó càng tăng thêm sự trân trọng, lòng yêu mến với người Jrai Chor ở AyunPa. Không những vậy, sản phẩm của nhiệm vụ như một tập hợp tư liệu bằng hình ảnh về môi trường sống, trang phục, âm nhạc, ẩm thực, lễ truyền thống… rất sống động của người Jrai Chor.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png