CHUYÊN MỤC

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán tỉnh Gia Lai.

12/01/2021

Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán tỉnh Gia Lai.

  • Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán tỉnh Gia Lai.
  • Mã số: KHGL - 06 -17.
  • Tổng kinh phí: 1.950.000.000 đồng (100% vốn SNKH).
  • Thời gian thực hiện đề tài:
+ Theo Hợp đồng đã ký kết: 24 tháng (từ ngày 05/10/2017 đến ngày 05/10/2019).
+ Thực tế thực hiện: 36 tháng (từ ngày 05/10/2017 đến ngày 05/10/2020).
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên.
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Trung Thành.
- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia
thực hiện
Nội dung tham
gia chính
Ghi chú
1 Trần Trung Thành Chủ nhiệm đề tài  
2 Trần Quang Hào Thư ký đề tài  
3 Tạ Đăng Hoàn Thành viên tham gia  
4 Nguyễn Kim Hoàng Thành viên tham gia  
5 Đặng Phú Gia Thành viên tham gia  
6 Ngô Tiền Giang Thành viên tham gia  
7 Nguyễn Văn Minh Thành viên tham gia  
8 Nguyễn Văn Bẩy Thành viên tham gia  
9 Nguyễn Văn Thắng Thành viên tham gia  
10 Vũ Anh Tuân Thành viên tham gia  
 
 
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 01 năm 2021
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Khối lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Bộ dữ liệu các yếu tố KTTV tỉnh Gia Lai theo không gian   x     x     x  
2 Bộ chỉ số đánh giá hạn hán phù hợp với tỉnh Gia Lai   x     x     x  
3 Bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán tỉnh Gia Lai   x     x     x  
4 Hệ thống phần mềm chuyên dụng giám sát và cảnh báo sớm hạn hán tỉnh Gia Lai   x     x     x  
5 Hệ thống website giám sát và cảnh báo hạn hán tỉnh Gia Lai   x     x     x  
6 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu   x     x     x  
7 02 bài báo   x     x     x  
8 Thạc sỹ x     x     x    
 
 
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
2.1. Hiệu quả kinh tế:
Với khả năng giám sát và cảnh báo sớm hạn hán trên địa bản tỉnh Gia Lai, đề tài sẽ mang lại những hiệu quả về mặt kinh tế vô cùng to lớn. Sản phẩm của đề tài sẽ cung cấp kịp thời những thông tin sớm nhất về tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần vào công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, hạn chế tối đa những tác động bất lợi của hạn hán tới đời sống kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó đề tài còn cung cấp những thông tin cảnh báo sớm rất hữu ích cho những ngành kinh tế trọng điểm của địa phương như nông nghiệp, lâm nghiệp và nhiều ngành, lĩnh vực có liên quan đến việc sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
2.2. Hiệu quả xã hội:
- Xây dựng cơ sở khoa học công nghệ góp phần trong việc lập các luận chứng, luận cứ khoa học phục vụ các phương án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên nói chung.
- Góp phần trong công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, ổn định xã hội.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn X
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png