CHUYÊN MỤC

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

24/04/2019

Nội dung đăng thông tin
  Tên nhiệm vụ: Xây dựng chiến lược thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm kêu gọi nguồn vốn chất lượng cao vào các dự án trọng điểm tỉnh Gia Lai.

Mã số: KHGL – 08 – 16.
Tổng kinh phí: 3.060 triệu đồng.
Kinh phí SNKH: 3.060 triệu đồng.
Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đ
Thời gian thực hiện: 15 tháng (tháng 4/2017 đến tháng 6/2018)
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
  + Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
      + Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Phạm Thị Minh Lý.
 Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính:
Số
TT
Tên cá nhân đã tham gia
thực hiện
Nội dung tham
gia chính
Ghi chú
1 TS. Phạm Thị Minh Lý Chủ nhiệm đề tài  
2 TS. Phùng Minh Tuấn Thư ký đề tài  
3 PGS.TS. Phạm Viết Hồng Chuyên gia  
4 TS. Dương Quốc Bửu Thành viên chính  
5 ThS. Lâm Thị Hương Trà Thành viên chính  
6 NCS. Phạm Thái Ngọc Thành viên chính  
7 TS. Nguyễn Đình Hoà Thành viên  
8 TS. Tăng Trí Hùng Thành viên  
9 ThS. Lê Đức Nhã Thành viên chính  
10 ThS. Nguyễn Thị Hồng Thành viên  
11 Cao học Nguyễn Quang Tiên Thành viên  
 
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 05 năm 2019
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về sản phẩm khoa học
Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
Số TT Tên sản phẩm Số lượng Chất lượng
Xuất sắc Đạt Không đạt Xuất sắc Đạt Không đạt
1 Báo cáo chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với đặc thù của tỉnh.   X     X  
2 Danh mục 04 dự án trọng điểm cần thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai.   X     X  
3 Tài liệu tiếp thị cho 04 dự án trọng điểm ( gồm 200 bộ tài liệu quảng cáo và video clip trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, chiến lược thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai).   X     X  
4 Tài liệu chuyên đề về hội nhập và những tác động đến kinh tế Gia Lai   X     X  
5 Báo cáo tổng hợp thực hiện dự án   X     X  
6 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành   X     X  
7 Thạc sỹ   X     X  
8 Tập huấn chuyên môn   X     X  
2. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
- Giúp định hướng lại chiến lược phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay.
- Đào tạo đội ngũ làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực hoạch định chiến lược kinh tế, thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Gia Lai.
- Chuyển giao phương pháp khoa học để hoạch định chiến lược kinh tế, thu hút đầu tư, thiết kế tài liệu marketing về đầu tư cho các bộ phận chuyên môn của SKHĐT Gia Lai.
- Qua bộ tài liệu tiếp thị, video clip tỉnh có thể thu hút các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài tỉnh.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn X
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng  
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png