CHUYÊN MỤC

Thông báo của UBND tỉnh về việc nghĩ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

12/08/2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); thực hiện Bộ luật lao động năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghĩ lễ trong toàn tỉnh như sau:
1. Treo Cờ Tổ quốc
Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:
- Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/8/2020 đến hết ngày 19/8/2020;
- Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 02/9/2020 đến hết ngày 02/9/2020.
2. Về nghĩ lễ
Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghĩ lễ vào thứ Tư, ngày 02/9/2020.
Trích dẫn theo Công văn 34/TB-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Gia Lai.


ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png