CHUYÊN MỤC

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021

08/07/2021

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021.
- Tổ chức tham gia đăng ký xây dựng hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2021 theo file đính kèm (Quyết định của UBND tỉnh; thành phần hồ sơ và các biểu mẫu). 
- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 tháng 8 năm 2021 (theo dấu bưu điện).
- Số lượng hồ sơ: 15 bản.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, 98B Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện).
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Khoa học theo số điện thoại: 0269.3830166 để được hướng dẫn và cung cấp thông tin cụ thể.​
- Các biểu mẫu và văn bản kèm theo:
B1-2a-TMĐTCN 
B1-2b-TMĐTXH
B1-2c-TMDA
Quyet dinh phe duyet danh muc 2021
THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png