CHUYÊN MỤC

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc năm 2022

21/02/2022

Để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia việc tuyển chọn

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png