CHUYÊN MỤC

Thông báo Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ,4 và Bưa chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

06/09/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27/8/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku; Công văn số 1212/UBND-NC ngày 27/8/2021 về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu nộp hồ sơ giải quyết thủ tục chính thuộc thẩm quyền của Sở theo Công văn số 23/TB-SKHCN.


0001.jpg0002.jpg
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png