CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

05/03/2021

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tiên tiến sử dụng công nghệ và giống lợn Đan Mạch tại Gia Lai.

- Mã số: KHGL–03-17
- Tổng kinh phí thực hiện: 4.957 triệu đồng, trong đó:
+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 1.057  triệu đồng.
+ Kinh phí từ các nguồn khác: 3.900 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện đề tài:
+ Theo Hợp đồng đã ký kết:  từ  10/2017 đến 10/2020
+ Thực tế thực hiện: từ  10/2017 đến 12/2020
- Tên tổ chức chủ trì dự án: Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Gia Lai
- Chủ nhiệm đề tài: Ngô Minh Hiếu
- Các cá nhân tham gia thực hiện:
 
Số
TT
Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh  Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú*
1 Ngô Minh Hiếu Ngô Minh Hiếu Chủ nhiệm  dự án Báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt và các sản phẩm dự án  
2 Trần Văn Thương Trần Văn Thương Thư ký dự án  
3 Cao Quốc Bình Cao Quốc Bình Chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống, sản xuất tinh dịch và đánh giá chất lượng tinh dịch lợn đực giống.  
4 Trần Thị Đào Trần Thị Đào  
5 Rơ ô Van Rơ ô Van  
6 Kpăh Nhung Kpăh Nhung Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái giống, lợn con, lợn thịt và theo dõi các chỉ tiêu sinh sản và sinh trưởng.  
7 Vũ Văn Thuần Vũ Văn Thuần  
8 Hoàng Đình Mạnh Trần Thị Sơn  
9 Nguyễn Tất Thành Võ Văn Giáp  
10 Trần Văn Hào Trần Văn Hào Tư vấn, chuyển giao quy trình công nghệ chăn nuôi; tập huấn chuyển giao quy trình. Quy trình công nghệ; 05 lớp tập huấn  
Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
+ Thời gian: Dự kiến tháng 3 năm 2021
+ Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA NHIỆM VỤ
  1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra:
Số
TT
Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn
vị đo
Số lượng Ghi chú
Theo kế hoạch Thực tế
đạt được
1 Lợn đực ông bà hậu bị các giống Landrace, Yorkshire và Duroc (Được sản xuất từ các lợn giống có nguồn gen Đan Mạch), trọng lượng >100kg, đã được kiểm tra năng suất cá thể và kiểm tra chất lượng tinh dịch. Con 15 15  
2 Lợn cái ông bà hậu bị các giống Landrace, Yorkshire (Được sản xuất từ các lợn giống có nguồn gen Đan Mạch), trọng lượng >80kg, đã được kiểm tra năng suất cá thể. Con 40 40  
3 Sản xuất tinh dịch lợn đực giống Liều 50.000 41.412  
4 Xuất bán tinh dịch lợn đực giống Liều 45.000 23.377  
5 Sản xuất lợn giống Con 1.980 2.019  
6 Xuất bán lợn giống Con 1.890 1.709  
7 Hệ thống chuồng trại và bản thiết kế Hệ thống 1 1  
8 Quy trình chăn nuôi Quy trình 1 1  
9 150 lượt người được tập huấn Lượt 150 150  
10 Báo cáo tổng kết BC 1 1  
11 Bài báo Bài 1 0  
2. Đánh giá về hiệu quả do nhiệm vụ mang lại:
a. Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
- Xây dựng Quy trình công nghệ chăn nuôi lợn giống Đan Mạch đảm bảo chính xác, khoa học, rõ ràng, ngắn gọn đạt các thông số kỹ thuật  phù hợp với điều kiện của Gia Lai.
- Đề xuất bản thiết kế chuồng trại phù hợp với đặc điểm sinh lý của lợn giống, thuận lợi trong việc kiểm tra theo dõi và chăm sóc súc vật, đồng thời cho phép xử lý nhanh và có hiệu quả các biện pháp vệ sinh phòng dịch và phù hợp với điều kiện khí hậu tỉnh Gia Lai.
- Cung cấp theo luận cứ khoa học đánh giá khả năng thích nghi, sức sản xuất của lợn giống Đan Mạch trong điều kiện của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.
b. Hiệu quả về kinh tế xã hội:
- Kết quả của Dự án góp phần cải thiện chất lượng đàn lợn giống, tăng năng suất, đàn giống vật nuôi từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
+ Tính sơ bộ với hơn 20.000 liều tinh lợn giống Đan Mạch sẽ cho ra khoảng 120.000 lợn giống lai có chất lượng tốt. Với năng suất và chất lượng cao của lợn Đan Mạch sẽ giúp nâng cao hiệu quả đàn lợn lai từ 15 - 20%,  từ đó sẽ làm tăng thu nhập cho người chăn nuôi.
+ Sản phẩm là gần 2.000 lợn con được sản xuất ra trong suốt quá trình thực hiện Dự án. Đơn vị cung ứng hơn 1.800 lợn giống các loại cho các trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn làm cơ sở nhân rộng sự phát triển của giống lợn Đan Mạch.
- Dự án tạo mô hình trang trại chăn nuôi tiến tiến và quy trình chăn nuôi lợn giống Đan Mạch phù hợp với điều kiện địa phương làm cơ sở để nhân rộng phát triển chăn nuôi lợn giống có năng suất tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
- Phát triển giống lợn ngoại có chất lượng cao ngay tại địa bàn tỉnh Gia Lai để cung cấp các sản phẩm con giống, tinh dịch lợn cho người chăn nuôi với giá cả thấp và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Góp phần đẩy nhanh việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
- Đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi tăng cao về chất lượng sản phẩm, hiệu quả về kinh tế. Góp phần nâng cao tính cạnh tranh của ngành chăn nuôi của tỉnh trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng.
- Thông qua Dự án đã hình thành mô hình để người dân tham quan học tập, từ đó từng bước nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn theo công nghệ và giống lợn Đan Mạch trong và ngoài tỉnh. Chính vì vậy, năng lực canh tác nông nghiệp công nghệ cao sẽ được quan tâm nhiều hơn, nâng cao được năng suất và chất lượng ngành chăn nuôi của toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất trên một đơn vị diện tích. Góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.
3. Về tiến độ thực hiện:
- Nộp hồ sơ đúng hạn:                                            X   
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png