CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN

26/10/2019

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng nhãn hiệu và phát triển tài sản trí tuệ năm 2019 (đợt 1).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ xây dựng nhãn hiệu và phát triển tài sản trí tuệ năm 2019 (đợt 1), gồm 02 nhiệm vụ, cụ thể:
1. Tên nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: “Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Phở khô Gia Lai”.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Khoai lang Lệ Cần - Đak Đoa”.
 2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 28/10/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 06/11/2019.
3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, 98B Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện).
Mọi chi tiết liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Quản lý Chuyên ngành) theo số điện thoại 0269.3830.578 để được hướng dẫn xây dựng hồ sơ cụ thể.​
Ghi chú: Hồ sơ được lập thành 12 bộ (01 bản gốc và 11 bản sao).
4. Tài liệu đính kèm
- Quyết định số 165/QĐ-SKHCN
- Thành phần hồ sơ đăng ký.
- B1-TMNV

 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png