CHUYÊN MỤC

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN

07/11/2019

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-SKHCN ngày 06/11/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng nhãn hiệu và phát triển tài sản trí tuệ năm 2019 (Đợt 2).
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ trì  nhiệm vụ về xây dựng nhãn hiệu và phát triển tài sản trí tuệ năm 2019 (đợt 2), gồm 02 nhiệm vụ, cụ thể:

1. Tên nhiệm vụ
 Nhiệm vụ 1: Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm Chanh dây (Chanh leo) của tỉnh Gia Lai.
Nhiệm vụ 2: Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm Cà phê của tỉnh Gia Lai.
2. Thời gian nộp hồ sơ
- Hồ sơ được niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về nhiệm vụ, đơn vị đăng ký chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ.
- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/11/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 23/11/2019.
Ghi chú: Hồ sơ được lập thành 15 bộ (01 bản gốc và 14 bản sao).
3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, số 98B Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện).
Thông tin chi tiết liên hệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (thông qua Phòng Quản lý Chuyên ngành) theo số điện: 0269.3830.578 để được hướng dẫn xây dựng hồ sơ cụ thể hoặc tại địa chỉ: http:/skhcn.gialai.gov.vn
THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA
 TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
 
Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ nhiệm vụ xây dựng nhãn hiệu và phát triển tài sản trí tuệ năm 2019, theo hướng dẫn sau:    
Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc giấy tờ tương đương khác.
- Bản sao Điều lệ hoạt động của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ.
- Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo biểu mẫu.
- Thuyết minh nhiệm vụ theo biểu mẫu.
- Bảng tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ biểu mẫu.
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư ký koa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên giao trong nước, nước ngoài (nếu có) theo biểu mẫu.
- Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phối hợp theo biểu mẫu.
- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
- Văn bản chứng minh được phương án huy động kinh phí đối ứng.
*Lưu ý: Đề nghị các đơn vị khi xây dựng thuyết minh nhiệm vụ theo đúng mẫu quy định. Mọi thắc mắc liên hệ phòng Quản lý Chuyên ngành, SĐT:  0269.3830.578.
Tài liệu kèm theo:

QĐ 174 - PHE DUYET DANH MUC
B1-TMBV
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png