CHUYÊN MỤC

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018 (Lần 2).

12/07/2018

        Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018; Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt (bổ sung) nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018.
          Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018 gồm 02 nhiệm vụ.
1. Đề tài: Trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh trên vùng núi Kbang tỉnh Gia lai.
          Thời gian thực hiện: 2018 – 2020 (36 tháng)
2. Đề tài: Xác định tập đoàn giống cây trồng nông nghiệp chủ lực của tỉnh Gia Lai.
Thời gian thực hiện: 2018 – 2019 (18 tháng)
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2018 (theo dấu bưu điện).
- Số lượng hồ sơ: 17 bản.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, 98B Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện).
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Khoa học của Sở (Điện thoại số 0269.3830166) để được hướng dẫn và cung cấp thông tin cụ thể.​


ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png