CHUYÊN MỤC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CẤP TỈNH THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 (Đợt 2)

11/05/2023

Ngày 09 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc phê duyệt (đợt 2) danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 (đợt 2).

- Tổ chức tham gia đăng ký xây dựng hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2023 (đợt 2) theo file đính kèm (Quyết định của UBND tỉnh; thành phần hồ sơ và các biểu mẫu). 
- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 tháng 6 năm 2023 (theo dấu bưu điện).
- Số lượng hồ sơ: 15 bản.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (Phòng Quản lý Khoa học), số 98B Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai 
Lưu ý: Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện; đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện đề nghị ghi cụ thể trên bưu kiện “Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ…..”.
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Khoa học theo số điện thoại: 0269.3830166 để được hướng dẫn và cung cấp thông tin cụ thể.​
Tải tài liệu tại đây:
1. Quyết định phê duyệt (đợt 2) danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023
2. Thành phần hồ sơ đăng ký;
3. B1-2a-TMĐTCN;
4. B1-2c-TMDA.
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png