CHUYÊN MỤC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI CẤP TỈNH THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI CẤP TỈNH NĂM 2022

16/03/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 540/UBND-KGVX ngày 12/3/2023 về việc thông báo lần 2 để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo lần 2 để tổ chức chủ trì, cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ “Xây dựng mô hình điểm nâng cao năng suất chất lượng dựa trên việc áp dụng các hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ cải tiến năng suất và các giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai”.

- Tổ chức tham gia đăng ký xây dựng hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ theo file đính kèm (Quyết định của UBND tỉnh; thành phần hồ sơ và biểu mẫu). 
- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 (theo dấu bưu điện).
- Số lượng hồ sơ: 15 bản.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, 98B Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện).
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Khoa học theo số điện thoại: 0269.3830166 để được hướng dẫn và cung cấp thông tin cụ thể.​
Tải tài liệu tại đây:

1. Công văn của UBND tỉnh về việc thông báo lần 2 để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.
     Tải tại đây: Công văn 540/UBND -KGVX
2. Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022 (Trong đó có nhiệm vụ “Xây dựng mô hình điểm nâng cao năng suất chất lượng dựa trên việc áp dụng các hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ cải tiến năng suất và các giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp tỉnh Gia Lai).

QĐ 422 phê duyệt danh mục cấp tỉnh 2022
Phụ lục QUyết định 422 Danh mục các nhiệm vụ
Thành phần hồ sơ đăng ký

Mẫu thuyết minh nhiệm vụ
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png