CHUYÊN MỤC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI CẤP TỈNH THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 (Đợt 1)

27/01/2023

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ  triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 (Đợt 1). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 (Đợt 1).

- Tổ chức tham gia đăng ký xây dựng hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2023 theo file đính kèm (Quyết định của UBND tỉnh; thành phần hồ sơ và các biểu mẫu). 
- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2023 (theo dấu bưu điện).
- Số lượng hồ sơ: 15 bản.
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, 98B Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện).
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Khoa học theo số điện thoại: 0269.3830166 để được hướng dẫn và cung cấp thông tin cụ thể.​
Tải tài liệu tại đây:

1. Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023 (Đợt 1)
2. Thành phần hồ sơ đăng ký  
3. B1-2a-TMĐTCN 
4. B1-2c-TMDA 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png