CHUYÊN MỤC

Rà soát, khắc phục công tác cải cách hành chính

10/09/2018

Về việc chủ động rà soát, khắc phục công tác cải cách hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai.

Ngày 24 tháng 8 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số Công văn số 768/SKHCN-VP về việc chủ động rà soát, khắc phục công tác cải cách hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai.
Nội dung văn bản:
Công văn số 768/SKHCN-VP tải tại đây
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png