CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Thông tin nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển cà phê, hồ tiêu và bơ tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai”
Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

Default news teaser image
Thông tin nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng và sơ chế dược liệu đảng sâm
I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ “Ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng và sơ chế dược liệu đảng sâm (Codonopsis javanica Hook.f.et...

Default news teaser image
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022.
Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai...

Default news teaser image
Tiêu đề
Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png