CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI CẤP TỈNH THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI CẤP TỈNH NĂM 2022
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 540/UBND-KGVX ngày 12/3/2023 về việc thông báo lần 2 để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Sở Khoa...

Default news teaser image
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ:
MÔ HÌNH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP

Default news teaser image
THÔNG TIN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021
1. Tên đề tài: Điều tra, thống kê, bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai”...

Default news teaser image
Tiêu đề
Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2018.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png