CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 39/KH-SKHCN

Kê hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

28/04/2020

Kế hoạch 37/KH-SKHCN

Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh

21/04/2020

Kế hoạch 13/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

09/04/2019

Kế hoạch 359/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

11/05/2018

Quyết định 75/QĐ-UBND

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 23/02/2018

23/02/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png