CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 77/KH-SKHCN

Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở KH&CN năm 2022 và những năm tiếp theo

24/08/2022

Kế hoạch 70/KH-SKHCN

Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh _ PCI của Sở KH&CN năm 2022 và những năm tiếp theo

29/07/2022

Kế hoạch 69/KH-SKHCN

Kế hoạch khắc phục, nâng cao ăng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) của Sở KH&CN năm 2022 và những năm tiếp theo

29/07/2022

Kế hoạch 39/KH-SKHCN

Kê hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020

28/04/2020

Kế hoạch 37/KH-SKHCN

Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh

21/04/2020

Kế hoạch 13/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

09/04/2019

Kế hoạch 359/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện nhiệm vu quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

11/05/2018

Quyết định 75/QĐ-UBND

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 23/02/2018

23/02/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png