CHUYÊN MỤC


Lịch công tác tuần của lãnh đạo Sở từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022

Các tin khác

Lịch công tác tuần của lãnh đạo Sở từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2022

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 36 từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 28/8 đến ngày 04/9/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022

Lịch công tác của LĐS từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2022

Lịch công tác LĐS từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 23.8 đến ngày 29.8.2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 02.8 đến ngày 8.8.2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 26.7 đến ngày 02.8.2021

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 05/7/2021 đến ngày 11/7/2021

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 14/6 đến ngày 20/6/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 31/5 đến ngày 06/6/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2021

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/5 đến ngày 09/5/2021

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/4 đến 25/4/2021

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 23/5 đến ngày 30/5/2021

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 29/3 đến ngày 4/4/2021

Lịch công tác tuần của LĐS từ ngày 22/3 đến ngày 27/3/2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 8/3 đến ngày 14/3/2021

Lịch công tác tuần từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 22.2 đến ngày 28.2.2021

Lịch công tác tuần từ ngày 15/2 đến ngày 21/2/2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 4 tháng 1 năm 2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 11 đến ngày 17.01.2021

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 52 (từ ngày 14.12 đến ngày 20/12/2020)

Lịch công tác của LĐS từ ngày 07.12 đến ngày 13.12.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16.11.2020 đến ngày 22.11.2020

Lịch Công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 9.11.2020 đến ngày 15.11.2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 02.11.2020 đến ngày 08.11.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 12.10 đến ngày 18.10.2020

Lịch công tác Lãnh đạ Sở từ ngày 5.10 đến ngày 11.5.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 28.9 đến ngày 4.10.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 21.9 đến ngày 27.9.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 14.9 đến ngày 20.9.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 5.10 đến ngày 11/10/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 7.9.2020 đến ngày 13.9.2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 17/8/ đến ngày 23/8/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 03/8 đến ngày 9/8/2020

Lịch công tác của LĐS từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở SKHCN từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020

Lịch công tác tuần 22 của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Lịch công tác Lãnh đạo Sở ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Lịch công tác của LĐS từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020

Lịch công tác tuần của LĐS tử ngày 11.5 đến 17.5.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020

Lịch công tác Lãnh đạo SỞ từ ngày 26/4/ đến ngày 03/5/2020

Lịch công tác của LĐS Sở thử ngày 20/4 đến ngày 26/4/2020

Lịch công tác của LĐS từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 23.3-29.3.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16.3-22.3.2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở từ ngày 24/02 đến ngày 01/03/2020

Lịch Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2020

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 02/02 đến ngày 08/02/2020

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 11.01 đến ngày 02.02.2020

Lịch tuấn 2 năm 2020 của Lãnh đạo Sở KHCN

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 28/12/2019 đến ngày 05/01/2020

Lịch công tác LĐS từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12 năm 2019

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 07/12 đến ngày 15/12/2019.

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/-2019

Lịch công tác LĐS tuần 3, 4 tháng 11 năm 2019

Lịch Lãnh đạo Sở tuần 1 tháng 11 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 4 tháng 10 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 3 tháng 10 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 30/9 đến ngày 05/10/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 23 đến 29 tháng 9 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 16/9 - 22/9/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 9-15/9/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 02/9 - 8/9/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 26.8 - 01.9.2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8 đến ngày 26/8/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 19/8 đến ngày 26/8/2019

Lich-LĐS-tuan-3-thang-8-nam-2019

Lịch công tác LĐS tuần 2 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 1 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 4 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác LĐS tuần 2 tháng 7 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở tuần 5 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác của LĐS tuần 4 tháng 5 năm 2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 8/4 đến ngày 14/4/2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 1/4 đến ngày 7/4/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 18 đến 24/3/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 4/3 đến ngày 10/3/2019

Lịch công tác LĐS Sở từ ngày 25/02 đến 03/3/2019

Lịch công tác LĐS tuần 3 tháng 2 năm 2019

Lịch Công tác Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 2 năm 2019

Lịch công tác LĐS từ ngày 28/01 đến ngày 23/02/2019

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 14 đến ngày 27/01/2019

Lịch Công tác của Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 01 năm 2019

Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 1 tháng 1 năm 2019

Lịch Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 12 năm 2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 26/11/ đến ngày 02/12/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở KH&CN tuần 3 tháng 11 năm 2018

Lịch công tác Lãnh đạo Sở từ ngày 12-18/11/2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 15 đến ngày 21/10/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 8/10 đến 14/10/2018

Lịch Lãnh đạo Sở từ ngày 24 đến 30 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác của Lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 9 năm 2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 03/9 đến ngày 9/9/2018

Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 27/8 đến ngày 03/8

Lịch công tác lãnh đạo Sở tử ngày 20/8 đến ngày 26/8/2018

Lịch công tác LĐS từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018

Lịch Công tác lãnh đạo Sở từ ngày 30/7 đến ngày 05/8

Lịch Công tác tuần 4 tháng 7 năm 2018 của LĐ Sở KH&CN

Lịch công tác tuần 3 tháng 7

LICH-tuan-1-thang-7-nam-2018

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Sở từ ngày 25/6 đến 01/7/2018

Lịch công tác LĐS Sở ngày 18/6 đến 22/6

Lịch Lãnh đạo Sở từ ngày 30/4 đến 4/5

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở tuần 4 tháng 4 năm 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 9/4/2018 đến 15/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018

Lịch công tác tuần mẫu

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png