CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 27/QĐ-SKHCN

Công bố Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

30/01/2019

Quyết định 213/QĐ-SKHCN

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

30/12/2018

Quyết định 214/QĐ-SKHCN

Giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí hoạt động khoa học công nghệ năm 2019214

30/12/2018

Quyết định 603-QĐ-UBND

Quyết định giao Kế hoạch vốn đàu tư phát triển nguồn ngân sách đại phương năm 2019

21/12/2018

Báo cáo BC-SKHCN

Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

13/12/2018

Thông báo 605/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017

11/07/2018

Thông báo 571/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017 của Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN

06/07/2018

Thông báo 572/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017 của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

06/07/2018

Thông báo 573/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

06/07/2018

Quyết định 883/QĐ-UBND

Quyết định giao Kế hoạch vốn đàu tư phát triển nguồn ngân sách đại phương năm 2018

21/12/2017


|<<1 2 3 4>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png