CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 417

Công khai thực hiện dự toán - Thu chi ngân sách 6 tháng năm 2019

10/07/2019

Báo cáo 417

Công khai thực hiện dự toàn - Thu chi ngân sách quý II/2019

10/07/2019

Báo cáo 417

Công khai thực hiện dự toàn - Thu chi ngân sách quý I/2019

10/05/2019

Quyết định 47/QĐ-SKHCN

Giao nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

29/03/2019

Thông báo 331/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2018

29/03/2019

Thông báo 332/TB-SKHCN

Thông báo thẩm định quyết toán năm 2018

29/03/2019

Biên bản BB

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

13/03/2019

Công văn 213/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2017

05/03/2019

Công văn 269/BKHCN-KHTC

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

31/01/2019

Quyết định 244/QĐ-SKHCN

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

30/01/2019


|<<1 2 3 4>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png