CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 332/TB-SKHCN

Thông báo thẩm định quyết toán năm 2018

29/03/2019

Biên bản BB

Biên bản xét duyệt quyết toán năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

13/03/2019

Công văn 213/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2017

05/03/2019

Công văn 269/BKHCN-KHTC

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách KH&CN năm 2020

31/01/2019

Quyết định 244/QĐ-SKHCN

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

30/01/2019

Quyết định 27/QĐ-SKHCN

Công bố Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

30/01/2019

Quyết định 213/QĐ-SKHCN

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

30/12/2018

Quyết định 214/QĐ-SKHCN

Giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí hoạt động khoa học công nghệ năm 2019214

30/12/2018

Quyết định 603-QĐ-UBND

Quyết định giao Kế hoạch vốn đàu tư phát triển nguồn ngân sách đại phương năm 2019

21/12/2018

Báo cáo BC-SKHCN

Báo cáo công khai tài chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

13/12/2018


|<<1 2 3 4>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png