CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 243/QĐ-SKHCN

Quyết định giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

30/12/2019

Quyết định 242/QĐ-SKHCN

Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

30/12/2019

Quyết định 244/QĐ-SKHCN

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

30/12/2019

Quyết định 48/QĐ-SKHCN

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

30/12/2019

Báo cáo 418

Công khai thực hiện dự toàn - Thu chi ngân sách quý III/2019

10/10/2019

Báo cáo 417

Công khai thực hiện dự toán - Thu chi ngân sách 6 tháng năm 2019

10/07/2019

Báo cáo 417

Công khai thực hiện dự toàn - Thu chi ngân sách quý II/2019

10/07/2019

Báo cáo 417

Công khai thực hiện dự toàn - Thu chi ngân sách quý I/2019

10/05/2019

Quyết định 47/QĐ-SKHCN

Giao nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

29/03/2019

Thông báo 331/TB-SKHCN

Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2018

29/03/2019


|<<1 2 3 4>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png