CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn DTNS 2020

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020

15/02/2021

Quyết định 282/QĐ-SKHCN

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

31/12/2020

Công văn CKDTNS 11-2020

Công khai dự toán thu chi ngân sách 11 tháng năm 2020

14/12/2020

Công văn 417.14.10

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2020

14/10/2020

Công văn 417.14.10.9

Công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020

14/10/2020

Báo cáo 14-7

Công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 6 năm 2020

14/07/2020

Quyết định 14-7

Công khai dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2020

14/07/2020

Công khai 417

Công khai dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2020

15/04/2020

Công khai 417

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019

10/03/2020

Công khai 417

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quyd IV năm 2019

10/01/2020


|<<1 2 3 4>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png