CHUYÊN MỤC

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gi...
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 tại địa bàn tỉnh Gia Lai
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022.
Default news teaser image
Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet solutions" năm 2022
Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Viet solutions" năm 2022, tải văn bản tại đây./.

Default news teaser image
Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,
Default news teaser image
Kế hoạch phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022, tải văn...

Default news teaser image
Kế hoạch Ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Kế hoạch số 93/KH-SKHCN Ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022,
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png