CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 23/QĐ-SKHCN

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cánh hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

23/02/2018

Quyết định 17/QĐ-SKHCN

Quyết định kiện toàn Tổ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

17/02/2018

Kế hoạch 98/KH-SKHCN

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

31/01/2018

Kế hoạch 979/KH-SKHCN

Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

29/12/2017

Kế hoạch 975/KH-SKHCN

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/12/2017


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png