CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 806/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2018

05/09/2018

Công văn 768/SKHCN-VP

Thông báo nộp hồ sơ trực tuyến và bưu chính công ích năm 2018

24/08/2018

Kế hoạch 661/KH-SKHCN

Kế hoạch, chương trình thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2018 và những năm tiếp theo

31/07/2018

Báo cáo 493/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018

19/06/2018

Quyết định 468/QĐ-UBND

Quyết định Công bố Danh mục gôm 49 thủ tục hành chính mới và và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

20/04/2018

Kế hoạch 215/KH-SKHCN

Kế hoạch rà soát kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn đơn vị thuộc Sở

28/03/2018

Báo cáo 193/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018

15/03/2018

Báo cáo 157/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018

02/03/2018

Quyết định 25/QĐ-SKHCN

Quyết định thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 01 cửa của Sở Khoa học và Công nghệ

23/02/2018

Quyết định 24/QĐ-SKHCN

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đao cải cách hành chính và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

23/02/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png