CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn 1247/KH-SKHCN

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

28/12/2018

Báo cáo 1225/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

23/12/2018

Báo cáo 1111/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

23/11/2018

Công văn 1058/SKHCN-VP

Triển khai Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh

13/11/2018

Công văn 1041/SKHCN-VP

Một số thủ tục hành chính không nhận trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ

08/11/2018

Quyết định 1111/QĐ-UBND

Quyết định Công bố Danh mục gồm 17 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, 12 thủ tục mới và 13 thủ tục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

06/11/2018

Công văn 829/SKHCN-VP

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhà nước

10/10/2018

Báo cáo 861/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018

17/09/2018

Công văn 821/SKHCN-VP

Thống kê danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh

10/09/2018

Kế hoạch 821a/BC-SKHCN

Báo cáo đào tạo năm 2018, Kế hoạch đào tạo năm 2019

10/09/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png