CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 1343/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện, kết quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục qua dịch vu bưu chính công ích năm 2019

28/11/2019

28/11/2019

Báo cáo 1418/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả thực hiện CCHC năm 2019

22/11/2019

22/11/2019

Kế hoạch 73/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện QĐ số 600/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo

18/11/2019

18/11/2019

Quyết định 933/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục 01 TTHC sủa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

24/09/2019

24/9/2019

Báo cáo 1024/BC-SKHCN

Báo cáo Kết quả thực hiện CCHC quý III năm 2019

04/09/2019

9/4/2019

Quyết định 808/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

13/08/2019

Kế hoạch 46/SKHCN

Kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo của Sở KH&CN

10/07/2019

10/7/2019

Báo cáo 629/BC-SKHCN

Báo cáo thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

04/06/2019

Quyết định 598/QĐ-UBND

Quyết định công bố 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

30/05/2019

Báo cáo 455/BC-SKHCN

Báo cáo phục vụ kiểm tra công tác CCHC năm 2019

26/04/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png