CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 09/KH-SKHCN

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 24/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch áp dụng duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

24/01/2022

Kế hoạch 07/KH-SKHCN

Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 19/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

19/01/2022

Kế hoạch 118/KH-SKHCN

Kế hoạch số 118/KH_SKHCN ngày 31/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

31/12/2021

Quyết định 924/QĐ-UBND

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia lai

24/12/2021

Quyết định 925/QĐ-UBND

Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia Lai

24/12/2021

Kế hoạch 106/KH-SKHCN

Kế hoạch số 106/KH-SKHCN ngày 21/11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

21/11/2021

Quyết định 602/QĐ-UBND

Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai

17/09/2021

Quyết định 507/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội nộ đới với 07 TTHC mới, 07 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở KH&CN

03/06/2021

Quyết định 507/QĐ-UBND

Quyết định số 507/QĐ-UBND về công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ dối với 07 TTHC mới. 07 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền SKHCN

03/06/2021

Báo cáo 296/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2020

16/12/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png