CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 507/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội nộ đới với 07 TTHC mới, 07 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở KH&CN

03/06/2021

Quyết định 507/QĐ-UBND

Quyết định số 507/QĐ-UBND về công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ dối với 07 TTHC mới. 07 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền SKHCN

03/06/2021

Báo cáo 296/BC-SKHCN

Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2020

16/12/2020

Báo cáo 262/BC-SKHCN

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020

24/11/2020

Thông báo 1039/TB-SKHCN

Thông báo cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

10/11/2020

Công văn 888/SKHCN-VP

Tiếp tục khắc phục, tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiẹn tốt công tác CCHC năm 2020 tại Sở KH&CN

24/09/2020

Quyết định 835/QĐ-UBND

Quyết định 835/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 02 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công Nghệ

28/08/2020

Báo cáo 182/BC-SKHCn

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục tục hành chính năm 2020

14/08/2020

Quyết định 534/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mưới và 03 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

05/06/2020

Báo cáo 112/BC-SKHCN

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020

02/06/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png