CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp... trên môi trường điện tử

23/06/2022

Công văn 246/SKHCN-VP

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

15/03/2022

Quyết định 133/QĐ-UBND

Quyết định về việc Công bố Danh mục 03 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/03/2022

Kế hoạch 09/KH-SKHCN

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 24/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch áp dụng duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

24/01/2022

Kế hoạch 07/KH-SKHCN

Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 19/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

19/01/2022

Kế hoạch 118/KH-SKHCN

Kế hoạch số 118/KH_SKHCN ngày 31/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

31/12/2021

Quyết định 924/QĐ-UBND

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia lai

24/12/2021

Quyết định 925/QĐ-UBND

Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia Lai

24/12/2021

Kế hoạch 106/KH-SKHCN

Kế hoạch số 106/KH-SKHCN ngày 21/11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ

21/11/2021

Quyết định 602/QĐ-UBND

Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai

17/09/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png