CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục 01 TTHC sửa đổi, bổ sung, 03 TTHC bãi bỏ tỏng lĩnh vực TCĐLCL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

04/10/2022

Quyết định 430/QĐ-UBND

Quyết định công bố 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

29/07/2022

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định công bố 07 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/07/2022

Quyết định 351/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ với 01 TTHC mới, 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

30/06/2022

Quyết định 314/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

27/06/2022

Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp... trên môi trường điện tử

23/06/2022

Công văn 246/SKHCN-VP

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

15/03/2022

Quyết định 133/QĐ-UBND

Quyết định về việc Công bố Danh mục 03 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/03/2022

Kế hoạch 09/KH-SKHCN

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 24/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch áp dụng duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

24/01/2022

Kế hoạch 07/KH-SKHCN

Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 19/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

19/01/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png