CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 12/KH-SKHCN

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

19/01/2023

Kế hoạch 120/KH-SKHCN

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

26/12/2022

Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục 01 TTHC sửa đổi, bổ sung, 03 TTHC bãi bỏ tỏng lĩnh vực TCĐLCL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

04/10/2022

Quyết định 430/QĐ-UBND

Quyết định công bố 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

29/07/2022

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định công bố 07 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/07/2022

Quyết định 351/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ với 01 TTHC mới, 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

30/06/2022

Quyết định 314/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

27/06/2022

Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp... trên môi trường điện tử

23/06/2022

Công văn 246/SKHCN-VP

Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

15/03/2022

Quyết định 133/QĐ-UBND

Quyết định về việc Công bố Danh mục 03 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/03/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png