CHUYÊN MỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ
 
                                                                                                          Đvt: triệu đồng
 
Stt Tên nhiệm vụ Kinh phí ĐVTH Thời gian Ghi chú
NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG
7 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nhân giống, nuôi trồng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho sản phẩm Đông trùng hạ thảo  trong điều kiện phòng thí nghiệm tại tỉnh Gia Lai 660 TTUD 2017  
8 Tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nuôi cấy tế bào thực vật, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm và chẩn đoán di truyền trong nông nghiệp 530 TTUD 2017  
9 Phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai 60 TTUD 2017  
NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ
1 Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp thuộc các ngành chế biến nông lâm sản và cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai 400 Phòng QLCN&TTCN 10/2016 – 9/2017  
2 Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Gia Lai 472.550 Công ty TNHH DV và Thiết bị kỹ thuật An Việt 12/2017– 5/2018  
3 Thu thập thông tin, tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và đánh giá vai trò của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng TFP của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2016 493 TTKTTCĐLCL 12/2017 - 4/2018  
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png