CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Ban hành kế hoạch về nâng cao năng suất và chất lượng

22/11/2021

(GLO)- Ngày 18-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1866/KH-UBND về nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025.

Chế biến bơ đông lạnh tại cơ sở của anh Nguyễn Thanh Phúc (thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Quang Tấn
Mục tiêu của kế hoạch là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, đóng góp của khoa học công nghệ thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chiếm khoảng 40%-43% tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đào tạo ít nhất 10 chuyên gia năng suất, chất lượng là cán bộ của các sở, ngành, doanh nghiệp được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Trên 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý năng suất, chất lượng của các Sở, ngành, doanh nghiệp, giảng viên các các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về nặng suất, chất lượng nhằm tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng gắn với những đòi hỏi mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hình thành tối thiểu 1 câu lạc bộ cải tiến năng suất tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai các mô hình điểm về cải tiến năng suất, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng công cụ hỗ trợ cho chuyển đổi số tiến tới sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất tại 4 doanh nghiệp. Hỗ trợ 3 doanh nghiệp triển khai các giải pháp nâng cao năng suất, năng suất xanh, hướng tới mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến tại ít nhất 4 bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác khám chữa bệnh. Áp dụng công cụ 5S tại ít nhất 10 trường học, góp phần rèn luyện tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục đào tạo. Hướng dẫn, hỗ trợ 20 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho chuyển đổi số tiến tới sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. 10 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật.
Đến 2025 phấn đấu có ít nhất 4 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia. Hỗ trợ hình thành ít nhất 1 đơn vị đánh giá sự phù hợp; tăng cường năng lực thử nghiệm, phân tích, các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị kiểm định, kiểm nghiệm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc thù, tiềm năng, sản phẩm OCOP của tỉnh. 100% các phân hiệu đại học tại tỉnh, trường cao đẳng, trung tâm nghiên cứu được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Kế hoạch cũng đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp gồm: nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quản lý chất lượng của doanh nghiệp và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Thông tin, tuyên truyền về năng suất, chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng; nâng cao năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng.

 

KIỀU PHAN

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png